Continental Divide Trail

Trekking mitycznym szlakiem na terenie Stanów Zjednoczonych

Continental Divide Trail -  to szlak o którym myśleliśmy od początku naszego projektu. O szlaku słyszeliśmy niewiele, bo też niewielu ludzi dotychczas ten szlak pokonało w całości. Jak magnes zadziałały na nas opinie o najbardziej dzikim i niedostepnym charakterze szlaku, którego ukoronowaniem miał być ocinek 800 mil w górach skalistych z wejściem do Parku Yellowstone na desrer. Nauczeni jednak doświadczeniem i trzymając się jednej z podstaowych zasad - "Nigdy nie ufaj innemu hikerowi" - postanowiliśmy sami sprawdzić jaki rzeczywiście jest mityczny slzak o nazwie Continental Divide Trail.

Zapraszamy do śledzenia naszej wędrówki w nieznane.